Test osobnosti online. Myers-Briggs Type Indicator (MBTI).

Zdarma a bez smsENTP – „Vývojář Invenční“

Věcný tvůrčí extrovert s převahou vnímání, není na dotahování a detaily

Užívají dovnitř obrácené myšlení, většinu jejich počinů vede navenek obrácená intuice. Preferují spíše věcnou než lidskou stránku. Neznamená to však, že jsou společenskými analfabety. Dokáží zvládat sociální vztahy a být oblíbení, stojí to ale více úsilí. Jejich neustálá pozornost novým věcem a možnostem působí, že jsou dobří v inovacích a ve schopnostech skloubit zdánlivě velmi rozdílně systémy. Libují si ve složitostech a komplexních relacích. Snadno se nadchnou, ale jejich nadšení bývá těkavé. Často jsou nazývání „slibotechna“, protože se za čas věnují něčemu jinému, co je pro ně zajímavější. Nejhůře snášejí, když se věci dělají „tak jak se má“. V každém opakování chtějí mít něco nového. ENTP věří tomu, že svými improvizačními schopnostmi zvládne jakoukoli situaci. Udržují si stálý okruh přátel a zajímají se o jejich názory. Nebývají rýpavě kritičtí a dovedou být velmi velkorysí. Když nemají náladu, dokáží být svévolní a paličatí, zpravidla však stačí jen snaha projevit trochu pochopení, aby se z toho rozpoložení dostali. Mají většinou otevřeny dveře k postupu, to někdy dělá problémy ženám. Důvodem je, že jejich projevy ne vždy odpovídají prototypickým představám toho, jak se má „správná“ žena chovat. Intelektuální zápal, netrpělivost a tvořivé jiskření nebývají tím, čím si ženy získávají přízeň kolegů. Muži si dokáží s nápady pohrát, ale také je (sebe) kriticky zhodnotit. Mají smysl pro budoucnost. Jejich vizionářství může vést k tržním nebo výrobním inovacím. Rádi se učí nové věci. Jejich slabší stránkou je krátká a povrchní příprava a malá pozornost k faktům a detailům. ENTP má tendence k nudě, když jsou stěžejní otázky vyřešeny, musí si dát pozor na kalkulaci jejich vlastního usuzování, protože jsou přitahování novými věcmi. Druhé nebezpečí je v jejich ne zcela vyvinutém a dovnitř obrácením cítění. Na jedné straně je o nich známo, že spoléhají spíše na hlavu než na srdce, ale na druhé se jeví jako vrtkaví a náladoví. Třetím nebezpečím je poněkud nutkavá tvořivost, která je tlačí k tomu, aby své nápady prezentovali mnohdy nevhodným lidem, anebo v nevhodný okamžik, je pro ně obtížné počkat a věci načasovat.

Pracujete s ENTP?

Buďte opatrní.

Pracujete s velmi tvořivými jedinci.

Nešetřete je schematickými úkoly, zvládají náročnější a spletité situace.

Když sdělují své vize budoucnosti věnujte pozornost jejich přípravě.

Při delegaci kompetencí předejte i jasně formulovanou strategii.

ENTP jsou tvořivým motorem silným v týmu. Nejsou to samostatní střelci.

Stanovte jim přesná pravidla pro práci s informacemi.Typ podle funkce ve společnosti čili temperament: RACIONÁLOVÉ (NT) (12% v populaci)

Snaží se pochopit, jak svět funguje. Pohybují se ve světě abstrakcí a možností. Manažeři, projektoví designéři a vědci orientovaní na efektivitu a jednoduchost. Vytvářejí a řídí nové systémy založené na objektivním poznání. Symbolicky souvisí s živlem vzduchu.

• systémoví a komplexní myslitelé

• emoce nahlížejí jako irelevantní

• strategičtí a pragmatičtí

• orientovaní na proces spíše než na lidi

• iniciátoři změn, hlavně v oblasti technologií

• uvažují rychle a analyticky

„Kdo se umí smát sám sobě, má právo smát se smát všemu ostatnímu, co mu k smíchu připadá.“ Jan Werich