Test osobnosti online. Myers-Briggs Type Indicator (MBTI).

Zdarma a bez smsESFP – „Vyjednavač Nadšený“

Příjemný, tým podporující, extrovert s převahou cítění a nechutí k rutině

Pro ESFP je charakteristické vřelé a optimistické ovzduší, které kolem sebe dokáží vytvářet. Jsou přívětiví , snadno se s nimi vychází, výřeční, s kladným vztahem k lidem. Jsou ze všech typů nejvelkorysejší a bývají vyhledávanými společníky i partnery. Dokážou fungovat jako příslovečné „vrby“, jsou přirozeně přátelští a otevření, dokáží v lidech probudit to lepší. Nesnášejí izolaci a samotu a hledají společnost. Rádi se dobře oblékají a barvitě jedí, zvlášť mohou-li připravit něco jiným. Problémy a starosti nosí uvnitř a na povrch se dostanou, až když je nemohou vlastními silami zvládnout. Jak ženy tak muži mívají sklon jednat impulzivně. Jako kolegové i nadřízení bývají přátelští, zábavní a zdrojem inspirace. Nastanou-li problémy, začnou být netrpěliví a raději by se viděli někde jinde. U mužů může jejich citová preference, kterou se řídí při rozhodování, vzbuzovat dojem měkkosti a nedostatku mužnosti. Ženy čelí nebezpečí, že by mohly být považovány za koketní a povrchní. Můžou některé lidi dopalovat tím, jak některé věci dokáží brát doslova. ESFP nejsou silní v analýze dat a nemívají vyvinutou schopnost konstruktivně kritizovat. Jejich slabší stránkou je dochvilnost. Jejich nechuť k rutině a k tomu, co vydává výsledky příliš pozdě, jim může v dlouhodobé perspektivě škodit. Jsou přitahování spíše světem obchodu, zejména organizováním a prodejem, především jde-li o hmatatelné produkty. Mohou je zajímat povolání zdravotních sester čí záchranářů, řidičů sanitek, zejména pro dramatické okolnosti, které při jejich výkonu mohou nastat. Mají dar dobře pracovat s lidmi v kritických situacích, což je někdy vede k sociální práci. Nemálo z nich podlehne vábení dramatických a jiných interpretačních umění, touze ocitnout se v záři reflektorů a pohybovat se na úzké hraně mezi trumfem a krachem.

Pracujete s ESFP?

Pro tým nenahraditelná osobnost.

Není třeba se obávat ani konfliktních situací, ESFP je dokáží zvládat a řešit.

Pracovní úkoly přidělujte s ohledem na komunikační schopnosti a motivaci práce s lidmi.

Další silnou motivací jsou hmatatelné výsledky práce.

K jejich impulsivnosti je nutno přistupovat tolerantně.

Disciplínu je třeba sjednávat nekompromisně.

Dobře zvládají psychicky zátěžové situace.Typ podle funkce ve společnosti čili temperament: HRÁČI - ŘEMESLNÍCI (SP) (38% v populaci)

Žijí tady a teď, impulzivně a skrze smysly rychle reagují na nové podněty. Bývají zruční a nadaní. Jde jim o činnost a akci a intenzivní prožitky. Pracují raději "na vlastní pěst" než ve velkých organizacích. Symbolicky odpovídají živlu ohně.

• realističtí a flexibilní

• nejlépe tvoří (rukama) přímo tady a teď v reálném čase

• nesnáší rutinu, nudí je

• ostatním se zdají nespolehliví

• potřebují uvěřit, že prezentované myšlenky jsou realistické

• potřebují svobodu a prostor, jinak ztrácí motivaci

„Nejkrásnější ze všech tajemství je být géniem a vědět to jen sám.“ Mark Twain