Test osobnosti online. Myers-Briggs Type Indicator (MBTI).

Zdarma a bez smsESTJ - „Systematik Hlasitý“

Konzervativní extrovert s převahou myšlení, loajální vůči jasně definované struktuře

Jsou to jedinci, kteří bývají ve velmi úzkém kontaktu s realitou. Je pro ně příznačný střízlivý přístup ke všemu, čím se zabývají. Jsou hrdí na to, že se nedají „opít rohlíkem“ a že „nenaletí“ na kdejakou reklamu či agitaci. Mají rádi činnosti, v nichž mohou ihned vidět nějaké hmatatelné výsledky. Jedná se spíše o administrátory než o přirozené vůdce a věrozvěsty nových idejí. Cítí se dobře v prostředí, kde se věci dělají tak, jak se má, jedním slovem správně. Bývají loajální vůči institucím, k nimž náleží. Pro svou spolehlivost a předvídatelnost bývají povyšováni a ocitají se ve vrcholových funkcích. Umějí velmi dobře a draze prodat své dovednosti a přednosti. Bývají společenští, nevyhýbají se večírkům, oslavám a jiným událostem, kde snadno a v lehkém tónu konverzují. Nijak se netají se svými názory na to či ono, nejednou aniž je o to kdo žádá. Může se jim stávat, že nejsou dostatečně vnímaví vůči stanoviskům a pocitům druhých. Nemají příliš trpělivosti pro ty, kteří nevěnují dostatečnou pozornost a péči těm detailům činnosti, které podle nich zcela jasně vyplývají ze zkušeností a znalostí těch, kteří podobné činnosti vykonávali před nimi.

Cítívají se dobře v tradičních a pokud možno uznávaných a respektovaných institucích. Ctí hierarchii. Uznávají, že hostitel nebo vedoucí onoho týmu jsou v daném prostředí šéfové a snadno se podrobí jejich pokynům. To jim ale nebrání v tom, aby při příští příležitosti, třeba za pár hodin, od těchže lidí nepožadovali subordinaci, pokud se role otočí. Pro ESTJ je to ale logické a morálně zcela konzistentní chování, v němž není nic osobního. Nadřízenost a podřízenost, pravomoc a autorita pro ně nejsou odvozeny z lidí, ale z rolí a ze systému.

Jakkoli mají rádi kontinuitu, prospívají především v dynamickém a soutěživém prostředí, kde se mohou projevit a uplatnit jejich trochu maskulinní sklony. Navenek, hlavně verbálně budou protestovat, hádat se, ale z dlouhodobého hlediska si váží toho, kdo je k tomu svou nezpochybnitelnou autoritou donutí. Toto permanentní testování přivádí jejich podřízené, ale i leckteré nepoučené nadřízené na pokraj zoufalství. ESTJ ale v zásadě testují, zda se na své lidi, počítaje v to šéfy, mohou doopravdy spolehnout, zda jsou to lidé na svém místě.

Pracujete s ESTJ?

Snadno přijímají zavedené postupy.

Bývají velmi loajálními zaměstnanci.

Stavějí se často do pozice obrany Statutu quo.

Jsou si vědomi vlastní hodnoty a dokáží si říci o patřičné hodnocení.

Skromnost a takt není jejich nejsilnější stránkou.

Jejich přesnost a spolehlivost je předchází.

V komunikaci tíhnou k přímé konfrontaci.Typ podle funkce ve společnosti čili temperament: OCHRÁNCI - STRÁŽCI (SJ) (38% v populaci)

Ochránci tradičních hodnot a řádu, jsou spíše konzervativní, udržují běh a hladké fungování společnosti, uvažují realisticky a konkrétně. Pečují o základní chod společnosti a jejích struktur (úředníci, policisté, armáda, školství). Symbolicky odpovídají živlu země.

• pracují nejlépe tam, kde jsou jasně vymezená pravidla, hranice a role

• mají silný smysl pro povinnost

• chtějí svou práci odvést perfektně

• ostatním se zdají rigidní

• rádi vykonají to, oč jsou požádáni

• výzvu pro ně představuje strach z neznáma

„Žití, to je největší umění na světě, neboť většina lidí pouze existuje.“ Oscar Wilde