Test osobnosti online. Myers-Briggs Type Indicator (MBTI).

Zdarma a bez smsESTP - „Flexibil Pragmatický“

Dravý nevypočitatelný extrovert s převahou vnímání, manipulátor

Při shromažďování dat a jejich užití jsou logičtí a imaginativní. Díky velmi dobře vyvinutému vnímání jsou schopni zaznamenat i nejjemnější změnu a odchylku od normálu a dobře odhadovat partnerův další tah. Necítí se vázání právě platnými předpisy a proto je buď porušují, anebo nacházejí způsoby jak je interpretovat ve svůj prospěch. Rozhodují se většinou neosobně, na základě fakt. Požadují výnos z každé investice a z každého výdeje energie, bývají proto dobří společníci, ale horší přátelé. Při všem, co dělají, jako by se neustále poohlíželi po svém publiku, zda na ně dělají dostatečný dojem. Umějí manipulovat a využít informace pro své vlastní cíle. Ženy mívají od dětství problémy se svou odbojnou povahou, většinou nestojí o přítomnost jiných žen, pracují převážně s muži nebo samostatně vykonávají mužské práce. Muži opojení přítomným okamžikem a malou starostí o zítřejší následky může přinést nejednu potíž v našem racionalistickém světě. Jako nadřízení umějí mít nesmírný smysl pro realitu, ale také být velice nevypočitatelní. Čas od času se vrhají na „páchání dobra“ a náhlou péči o své lidi s virulentností, která budí rozpaky. Podvědomě se vždy ptají, „Co z toho budu mít?“. Jejich silnou stránkou je tendence jít bez velkých okolků k jádru věci. Nemá cenu to u nich zkoušet s teoriemi, chtějí hned vyhmátnout, v čem to či ono vězí a okamžitě se pustit do akce. Dalším rysem jejich povahy je, že nic nepokládají za definitivní, o všem sedá jednat, nic není jednou provždy uzavřeno. Jejich bezohledný pragmatismus z nich činí ne vždy oblíbené, ale zpravidla velmi výkonné lidi. Přestože mají k lidem velmi blízko a prakticky je mají stále kolem sebe, je v nich něco trochu záhadného a neuchopitelného. Být jejich nadřízeným je obtížné, protože jsou v zásadě neřiditelní, nejlepší je ponechat ji co nejširší prostor, usměrňovat je nepřímými prostředky a co nejméně jim předepisovat.

Pracujete s ESTP?

Pracujete s dravcem.

Je třeba ponechat jim nezávislost.

Jsou nároční na zpětnou vazbu a hodnocení každé své „investice“.

Dobře se orientují a rychle přizpůsobují v měnících se podmínkách.

Pokyny postačí stručné a praktické, nepracují s teoriemi.

Dokáží se rychle a nezaujatě rozhodovat.

Tito lidé se umějí prodat.Typ podle funkce ve společnosti čili temperament: HRÁČI - ŘEMESLNÍCI (SP) (38% v populaci)

Žijí tady a teď, impulzivně a skrze smysly rychle reagují na nové podněty. Bývají zruční a nadaní. Jde jim o činnost a akci a intenzivní prožitky. Pracují raději "na vlastní pěst" než ve velkých organizacích. Symbolicky odpovídají živlu ohně.

• realističtí a flexibilní

• nejlépe tvoří (rukama) přímo tady a teď v reálném čase

• nesnáší rutinu, nudí je

• ostatním se zdají nespolehliví

• potřebují uvěřit, že prezentované myšlenky jsou realistické

• potřebují svobodu a prostor, jinak ztrácí motivaci