Test osobnosti online. Myers-Briggs Type Indicator (MBTI).

Zdarma a bez smsINFJ – „Pracant Překvapivý“

Empatický, ne vždy ambiciozní introvert s převahou intuice

Více si uvědomují vliv, který mají na lidi kolem sebe, jsou také méně zaměřeni na organizaci a na to, aby jí pohnuli směrem k budoucnosti. Uvažují spíše v pojmech hodnot a usuzovaní, což způsobuje, že se poměrně snadno rozhodují. Mají sklon brát si mnoho věcí příliš osobně a jsou zranitelnější než jiní. Už od školních let bývají výkonní a dobří studenti s tvořivými schopnostmi, berou studia i pozdější práci velmi odpovědně a vážně. Někdy je brzdí sklon k přílišnému perfekcionalismu. Mívají velmi silnou schopnost empatie, vcítění se do pocitu druhých a to mnohdy dříve než si partner pocit uvědomí. INFJ nebývají rádi posly špatných zpráv, naopak jim dělá dobře, když mohou jiné potěšit. V práci i v běžném životě bývají vůči ostatním velmi citliví a pozorní, opatrní na to, aby se někoho nedotkli. Vyhovuje jim práce v rámci organizace, méně často jsou samostatnými podnikateli. Dokáží lidi motivovat a díky své intuici tvůrčím a lidským způsobem využívat jejich schopností. Jako nadřízení a kolegové jsou vnímaví vůči pocitům druhých a mohou sloužit jako spolehlivý barometr jak skupinové atmosféry, tak i individuálního rozpoložení. Stává se jim, že své vyostřené vnímání mezilidských jevů si nechávají spíše pro sebe. Jejich styl vedení bývá participativní a jsou většinou ochotni vyslechnout názory jiných a poradit se s nimi. Jako partneři, ale i spolupracovníci a nadřízení bývají věrní a oddaní, obecně se střeží přílišného fyzického kontaktu. Okruh přátel bývá spíše omezený, trvalý a relativně uzavřený. Ti, jimž se podaří dostat se k INFJ do důvěrné blízkosti, bývají až zoufalí z toho, kolik nevyužitého bohatství se v nich skrývá.

Pracujete s INFJ?

Podezřívavost není na místě.

Pracujete s nadprůměrně citlivými jedinci.

Využijte jejich zpětných vazeb, je záhodno sledovat jejich reakce na situaci v týmu.

Daleko více obezřetnosti je potřeba k odhalení všech jejich skrytých dovedností.

Ne vždy jsou problémy, nad kterými se pozastavují tak neřešitelné jak říkají.

Jsou důkladní, přesní ale stává se jim že převládne jejich perfekcionalismus.

Využijte jejich schopnosti empatie a motivace.Typ podle funkce ve společnosti čili temperament: IDEALISTÉ (NF) (12% v populaci)

Snaží se pochopit sebe sama a druhé. Snaží se pracovat s potenciálem dřímajícím v lidských duších. Změnit k lepšímu svět i sebe, v souladu se svou vírou a ideály. Přinášejí lidstvu nové ideje, najdeme je v HR, mezi psychology, vizionáři, proroky, filozofy, spisovateli a náboženskými nebo politickými vůdci. Symbolicky korespondují s živlem vody.

• soustředěni na široký rámec mezlidských vztahů

• rádi se vyjadřují poeticky, metaforicky, umělecky

• druhým se mohou zdát přiliš měkcí

• vůdci společenských změn

• potřebují najít v procesu nějaký osobní význam

• berou si věci více osobně

„Láska vdaných žen je nejcennější na světě, manželé o tom ovšem nevědí.“ Oscar Wilde