Test osobnosti online. Myers-Briggs Type Indicator (MBTI).

Zdarma a bez smsINFP – „Empatik Vzácný“

Klidný nekonfliktní introvert s převahou cítění, nepříliš průbojný

Tito lidé mají zásluhou své extravertní intuice jakožto pomocné funkce dobrou dispozici pochopit, jak se jejich chování jeví okolnímu světu. Tvář, kterou nastavují, je spíše plachá a zdrženlivá. Bývají to klidní, uvážliví, nevtíraví a většinou příjemní lidé, i když si navenek udržují odstup. Je u nich dominantní introvertní cítění, které prahne po kontinuitě, jednotnosti. Charakterizuje je, že jsou idealističtí, tento jejich povahový rys způsobuje, že se nezřídka cítí izolovaní, umějí dobře interpretovat symboly, neboť ty hrají v jejich životě důležitou roli a jsou schopni nazírat na různé situace z různých perspektiv. Mají hluboký smysl pro čest. Mají v oblibě povolání misionářů a vyhýbají se podnikání a byznysu. V práci bývají značně adaptabilní, s otevřeností vítají nové myšlenky a nápady. Nemají rádi časté přerušování toho, co dělají, nevadí jim komplikované úlohy a nesnášejí příliš mnoho rutinních podrobností. INFP mají sklon k černobílému vidění. V práci i v osobním životě se mnohdy mohou hluboce angažovat, jako by byli pod svatou přísahou. Mají rádi harmonii a jsou ochotni zajít až do extrému, aby zabránili konfliktu. Mají silný pocit teritoriality a brání svůj dům nebo své oddělení od rušivých vnějších vlivů. Nemají sklon se nějak výrazně prosazovat, někdy i dávají přednost tomu, aby za ně rozhodovali jiní. Aby byli INFP dobrými manažery, musí být schopni vyvážit svou snahu být užiteční se sklonem k perfekcionismu, k dokonalosti, které ovšem nejsou nikdy schopni dosáhnout. Musí vědět, kdy říci „dost“ a jít na věc, namísto, aby ji ještě dále vylepšovali. Potřebují k sobě někoho, komu se mohou svěřit a kdo také současně dá pozor na to, aby včas odpověděli na tenhle dopis, odeslali v termínu tuhle fakturu a nezapomněli si vybrat letošní dovolenou.

Pracujete s INFP?

Respektujte jejich osobní prostor.

Neútočte přímo, vyhýbají se přímé konfrontaci a konfliktům.

Poskytnete-li jim silnou motivaci můžete očekávat silnou angažovanost.

Nesnažte se jim bořit ideály, jsou jim vlastní, ale jsou schopni se nimi vypořádat samostatně.

Jejich snahu bránit svoje okolí od rušivých vlivů nepotírejte násilně, změny aplikujte pomalu.

Neočekávejte přesnost a nasazení v rutinních operacích.

Jimi zdlouhavě připravované projekty neváhejte podpořit, čekají na to.

Důvěřujte, ale prověřujte.Typ podle funkce ve společnosti čili temperament: IDEALISTÉ (NF) (12% v populaci)

Snaží se pochopit sebe sama a druhé. Snaží se pracovat s potenciálem dřímajícím v lidských duších. Změnit k lepšímu svět i sebe, v souladu se svou vírou a ideály. Přinášejí lidstvu nové ideje, najdeme je v HR, mezi psychology, vizionáři, proroky, filozofy, spisovateli a náboženskými nebo politickými vůdci. Symbolicky korespondují s živlem vody.

• soustředěni na široký rámec mezlidských vztahů

• rádi se vyjadřují poeticky, metaforicky, umělecky

• druhým se mohou zdát přiliš měkcí

• vůdci společenských změn

• potřebují najít v procesu nějaký osobní význam

• berou si věci více osobně

„Zamilovat se do sebe - to je románek na celý život.“ Oscar Wilde