Test osobnosti online. Myers-Briggs Type Indicator (MBTI).

Zdarma a bez smsISFJ – „Asketik Dochvilný“

Spolehlivý práci oddaný, nepříliš tvůrčí introvert s převahou vnímání a smyslem pro rutinu

Jejich ústřední touhou je být užiteční a moci vyhovět. Jakožto nejodříkavější ze všech typů se věnují práci s jakousi posvátnou oddaností a odevzdaností, protože je jim dáno, že práce je sama o sobě dobrá a zábavu si musí člověk zasloužit. Jsou v práci neobyčejně spolehliví, vadí jim ale, musí-li se vyrovnávat se situacemi, kde se neustále mění podmínky, nároky, přepisy či parametry. Mají snad geneticky zakódovanou účast s trpícími všeho druhu a lépe než jiní jsou schopni pokory a služebnosti. Nacházíme je i na střední úrovni řízení v rozmanitých administrativních funkcích, mohou třeba být i profesionálními ekology. V zaměstnání bývají oddanými a loajálními pracovníky, spjatí spíše se svými nadřízenými než třeba s oddělením nebo firmou. Na svou práci kladou velké nároky. Pokud někdo nejedná nebo se nechová, jak má a jak lze od něj právem očekávat, jsou rozpačití až podráždění a skoro je to osobně uráží. Jsou od přírody spořiví a šetrní a neradi vidí plýtvání čímkoli a kdekoli. Od ostatních čekají, že se budou chovat podle svého zařazení. Jejich pracoviště je vzorem pořádku, všechno bude na svém místě. Příjemní, spolehliví, vnímaví a citliví, jsou snem každého manažera. Metodicky, krok za krokem a s rozmyslem se pouštějí do práce, ve správný čas jsou hotovi. Nejsou tak brilantní v generování nových nápadů, ale dokáží pracovat s detaily a nevadí jim rutina. Skutečnou hodnotu neokázalé podpory a pocit zázemí, který je s přítomností těchto lidí na pracovišti spojen, dokáže mnoho lidí ocenit až teprve tehdy, kdy ISFJ odejdou.

Pracujete s ISFJ?

Jsou snem každého manažera.

O disciplínu se příliš snažit nemusíte, bude příležitost se jí přiučit.

V jejím dodržování jsou někdy až příliš přesní.

Reagují na autority, pročež nejsou silně integrovaní s týmem.

Pokud od nich očekáváte změnu v chování či práci, zadejte ji jako metodický pokyn.

V komunikaci překvapují příjemným vystupováním a vnímavostí.

Neradi pracují v rychle měnícím se prostředí.

Jejich loajalita je nadprůměrná.Typ podle funkce ve společnosti čili temperament: OCHRÁNCI - STRÁŽCI (SJ) (38% v populaci)

Ochránci tradičních hodnot a řádu, jsou spíše konzervativní, udržují běh a hladké fungování společnosti, uvažují realisticky a konkrétně. Pečují o základní chod společnosti a jejích struktur (úředníci, policisté, armáda, školství). Symbolicky odpovídají živlu země.

• pracují nejlépe tam, kde jsou jasně vymezená pravidla, hranice a role

• mají silný smysl pro povinnost

• chtějí svou práci odvést perfektně

• ostatním se zdají rigidní

• rádi vykonají to, oč jsou požádáni

• výzvu pro ně představuje strach z neznáma

„Žití, to je největší umění na světě, neboť většina lidí pouze existuje.“ Oscar Wilde