Test osobnosti online. Myers-Briggs Type Indicator (MBTI).

Zdarma a bez smsISTJ – „Systematik Konzervativní“

Na systém zaměřený tradicionalistický introvert s převahou myšlení, málo smyslu pro tým

Jsou to lidé popisováni obvykle jako rozumní, to jest racionální, neosobní, logičtí a v praktických věcech rozhodní, kteří nemají od slova daleko k činům. Mezilidské dovednosti jako takt nebo empatie nepatří k jejich nejsilnějším stránkám. Mají sklon neuvědomovat si dopady svých rozhodnutí a činů na ostatní. Váží si tradice a ctí letité a zavedené instituce, jako je církev, království nebo rodina. Ať v práci nebo doma bývali více méně tišší a vážní, jsou trpěliví a spolehliví. Nejraději by svým systémům a partnerům podřídili i lidské zdroje, jež se jim stále vymykají a vnášejí tam nepořádek. Muži by byli raději, kdyby ženy nemusely pracovat a staraly se o děti a domov. Muži bývají častěji patriarchálního založení, jako podřízení jsou srozuměni s autoritou, jako nadřízení nesnášejí protivení se, jasně stanoví pravidla chování pro podřízené i pro děti a vyžadují jejich dodržování. Mají rádi úpravnost, úhlednost, uměřenost, spořádanost a účelnost. V krizových situacích si dokáží zachovat chladnou hlavu, a to z nich činí dobré pracovníky na řídících místech. V zaměstnání bývají předurčeni ke kariéře, k realitě přistupují bez předsudků, rychle se rozhodují a jednají většinou správně. Ženy mívají trochu problémy se svou ženskou identitou. Jsou to šéfové, kteří přicházejí do práce první a odcházejí poslední. Bývá jim zatěžko jít se poradit s podřízeným nebo spolupracovníkem, nelibují si v týmové práci ani v parťáckých činnostech. Neznámé věci a nejistá budoucnost v nich může vyvolávat stresy. Schopnost dotáhnout věci dokonce a dodělat je včas a s minimem nákladů je pro ně nelepším doporučením do vedoucích a odpovědných pozic.

Pracujete s ISTJ?

Práci a zábavu oddělují striktně.

Přesvědčí je výsledek nikoli prezentace.

Jsou to pracovníci zvyklí na práci s materiálem, systémem ale ne lidmi.

Nepotřebují ruch a dění, naopak potřebují klid a soustředění.

Dokáží si zachovat chladnou hlavu i v krizových situacích.

Vědí co je třeba a není záhodno zasahovat do jejich propracovaného systému práce.

Pozor ... „hrozí workoholizmus“.Typ podle funkce ve společnosti čili temperament: OCHRÁNCI - STRÁŽCI (SJ) (38% v populaci)

Ochránci tradičních hodnot a řádu, jsou spíše konzervativní, udržují běh a hladké fungování společnosti, uvažují realisticky a konkrétně. Pečují o základní chod společnosti a jejích struktur (úředníci, policisté, armáda, školství). Symbolicky odpovídají živlu země.

• pracují nejlépe tam, kde jsou jasně vymezená pravidla, hranice a role

• mají silný smysl pro povinnost

• chtějí svou práci odvést perfektně

• ostatním se zdají rigidní

• rádi vykonají to, oč jsou požádáni

• výzvu pro ně představuje strach z neznáma

„Kdo má tak málo fantazie, že své lži musí opírat o důkazy, měl by raději rovnou mluvit pravdu.“ Oscar Wilde