Test osobnosti online. Myers-Briggs Type Indicator (MBTI).

Zdarma a bez smsISTP – „Razič Individualista“

Odvážný svérázný samostatný introvert s převahou myšlení, málo orientace na vztahy

Bývají zastánci rovnostářství a dokáží být oddání až za hrob svým bratřím a sestrám. Nadřízenost a podřízenost vidí jako něco přežitého a dělají to, co sami považují za správné a správně je to, co se dvakrát neopakuje. Jsou ze všech typů nejlakotnější a nejrezervovanější. Riskují více než jiné typy a to i za cenu že se častěji spálí. Jejich potravou je vzrušení a nebezpečí. ISTP často dobře zvládají nástroje a stroje jakéhokoli druhu, hlavně zbraně. Tak jako se z nenadálé pohnutky pustí do akce, tak nečekaně se z ní dokáží stáhnout, přičemž jediným důvodem je, „už to nebaví“. ISTP se mohou jevit jako samotáři, žijí v jakémsi často imaginárním společenství sobě podobných. Jejich duch je zaměřen spíše řemeslně než vědecky, zajímá je jak a proč věci fungují a škola je na hony vzdálená tomu, co ISTP považují za podstatné. V zaměstnání jsou dobří v tom, co prověřuje jejich inteligenci, odvahu a zručnost. Bývají z nich svérázní vedoucí pracovníci, jejich styl je hektický, přímočarý, nediplomatický a neortodoxní. Z žen tohoto typu se stávají zarputité profesionálky a je pro ně těžké najít partnera. Jejich extrémní realismus, schopnost rychle vnímat a zpracovat ohromná kvanta informací, smysl pro dokonalost a bravuru jim umožňuje jakýmsi šestým smyslem vystihnout ten nejsprávnější moment pro překvapení, vcítit slabé místo soupeře a rafinovaně toho využít. Nechápou, že člověk nemusí tu či onu věc skutečně dělat, aby jí rozuměl. Někdy jim je zatěžko někoho pochválit a libují si v analytických postupech. Jejich orientace na akci jim brání myslet dopředu. Dokáží pracovat nezávisle a nepotřebují dohled - vlastně ho nesnášejí, jsou pružní a adaptabilní, snadno se vyrovnají s neočekávanými událostmi. ISTP se obtížně řídí a sám řídí nesnadno, těžko se pro něj hledá místo, ale v tom, co jim sedne, jsou nepřekonatelní a nenahraditelní.

Pracujete s ISTP?

Jen žádné násilí.

Pokud provokují je třeba je přesvědčit, že zbytečně.

Argumentaci nepřikládejte význam a zaměřte se na schopnosti.

Konfrontace je pro ně denní chleba ale není hnacím motorem, spíše zdržuje.

Jsou realističtí a kritičtí, v týmu nezřídka ztrácejí popularitu díky svým názorům.

Pokud ale vědí o svých silných stránkách jsou nenahraditelní.

Někdy postačí respekt k jejich individualitě a přesvědčíte je na svou stranu.Typ podle funkce ve společnosti čili temperament: HRÁČI - ŘEMESLNÍCI (SP) (38% v populaci)

Žijí tady a teď, impulzivně a skrze smysly rychle reagují na nové podněty. Bývají zruční a nadaní. Jde jim o činnost a akci a intenzivní prožitky. Pracují raději "na vlastní pěst" než ve velkých organizacích. Symbolicky odpovídají živlu ohně.

• realističtí a flexibilní

• nejlépe tvoří (rukama) přímo tady a teď v reálném čase

• nesnáší rutinu, nudí je

• ostatním se zdají nespolehliví

• potřebují uvěřit, že prezentované myšlenky jsou realistické

• potřebují svobodu a prostor, jinak ztrácí motivaci

„Bůh stvořil člověka, když ho přestaly bavit opice. Na další pokusy už pak neměl nervy.“ Mark Twain