Test osobnosti online. Myers-Briggs Type Indicator (MBTI).

Zdarma a bez sms

ENFJ – „Komunikátor Spolehlivý“

Nekonfliktní, dobře komunikující extrovert s převahou cítění

ENFJ mají nevšední schopnosti empatie, vciťování a ochotu brát na sebe břímě druhých. Prospěje jim, když závažnější kroky a rozhodnutí konzultují s někým, kdo inklinuje k myšlení a logice. Pokud jde o motivace a záměry ostatních, jejich tušení neklamou. Život si organizují s výhledem do budoucnosti a strukturují si svůj program. Milují život a mají ho dobře naplánovaný. Práci i zábavu si zanesou do diáře, a když si to poznamenají, je jistě, že to dodrží. Bývají skvělí přirození vůdci. Mají typ charismatu, jemuž se ostatní podřizují. Nebývají manipulativní, cení si spolupráce a sami rádi spolupracují. Jsou mimořádně tolerantní a vždy se jim dá důvěřovat. Pokud nestíhají to, co jiným slíbili, nebo co se od nich očekává, mají nepřiměřeně velké výčitky. ENFJ jsou rozenými komunikátory a pokládají za samozřejmé, že to co chtějí sdělit, ostatní přijímají a chápou. Pokud je skutečnost přesvědčí o tom, že nebyli tak zcela pochopeni, jsou v rozpacích a někdy ublíženi. Nestává se to často, protože opravdu vládnou slovem a neví co je tréma. Neváhají vystoupit bez ohledu na velikost osloveného publika. Nemají problém s dodržováním termínu nebo rozpočtů. Po žebříčku funkcí stoupají proto, že se domnívají, že mají vizi, návod i patent, jak prospět. Čím výše se dostanou, tím větší je nebezpečí, že se jejich osobní hodnoty dostanou do rozporu s tím, co pokládá za důležité organizace. Nadevše si cení harmonických vztahů a vyhýbají se nepříjemným situacím. Stává se jim, že kvůli klidu se nechají zotročovat a jsou „pod pantoflem“. Pro ENFJ je typické, že mohou vyniknout v mnoha povoláních, především proto, že umějí tak skvěle vycházet s lidmi. Jsou stejně dobrými vůdci jako řádovými pracovníky. Konflikt a odmítání si berou velmi osobně, pokud se nesouhlas vyhrotí, mohou v mezilidských vztazích sklouznout ke strategii her s nulovým součtem (jedna strana může získat jen to, co druhá ztratí). Vyvést z rovnováhy je dokáže zpochybnění hodnot, ve které věří. ENFJ jsou nenahraditelní v obdobích velkých změn.

Pracujete s ENFJ?

Schopnost empatie jim dovoluje správně odhadnout druhé.

Jsou ukáznění a cílevědomí což z nich činí přirozené vůdce.

V komunikaci vynikají, proto je třeba být pozorný - nereagují na sliby a nereálné vize.

Není třeba bát se nepřesností či nedbalosti. Zvládají samostatně i velmi náročné úkoly.

Konflikty a přímou konfrontaci chápou jako úplně poslední možnost řešení.

Při rozepři věnujte pozornost jejich návrhům na urovnání, prohry nesnášejí lehce.Typ podle funkce ve společnosti čili temperament: IDEALISTÉ (NF) (12% v populaci)

Snaží se pochopit sebe sama a druhé. Snaží se pracovat s potenciálem dřímajícím v lidských duších. Změnit k lepšímu svět i sebe, v souladu se svou vírou a ideály. Přinášejí lidstvu nové ideje, najdeme je v HR, mezi psychology, vizionáři, proroky, filozofy, spisovateli a náboženskými nebo politickými vůdci. Symbolicky korespondují s živlem vody.

• soustředěni na široký rámec mezlidských vztahů

• rádi se vyjadřují poeticky, metaforicky, umělecky

• druhým se mohou zdát přiliš měkcí

• vůdci společenských změn

• potřebují najít v procesu nějaký osobní význam

• berou si věci více osobně

„Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl. A když kouká, aby byl a je, tak má být to, co je a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.“ Jan Werich